Dryckeskylar som finns i butiker och på många andra ställen
får energimärkning för första gången 1 mars 2021.