Kylar och frysar med så kallad direktförsäljningsfunktion
som finns i butiker och på många andra ställen
får energimärkning för första gången 1 mars 2021. 

Förklaring till symbolerna på energimärkningen
 

Volym kyl/Exponeringsyta

För kylar visas storleken på exponeringsytan med kyltemperatur i kvadratmeter (m2). För varuautomater anges volymen på kylen i liter (l)

Temperatur i kyl/kyld vara
Högsta och lägsta temperaturen i kylen. Anges bara för kylar där alla kylfack har samma temperaturklass. För varuautomater visas bara den högsta temperaturen i en kyld vara som lagras i varuautomaten, i grader Celsius (°C).För kylar/frysar utan kylfack visas inte piktogrammet för kyl på energimärkningsetiketten. 

Exponeringsyta frys
Storleken på exponeringsytan med frystemperatur i kvadratmeter (m2).Gäller inte varuautomater.. För kylar-/frysar utan frysfack visas inte piktogrammet med snöflingan på energimärkningsetiketten. 

Temperatur i fryst vara
Högsta och lägsta temperaturen i en fryst vara som förvaras i frysen, i grader Celsius (°C). Anges bara för frysar där alla frysfack har samma temperaturklass. För varuautomater visas bara den högsta temperaturen i en fryst vara, som förvaras i varuautomaten, i grader Celsius (°C).