Varför ny energimärkning?

Energimärkningen har hjälpt till att driva på utvecklingen av energieffektiva produkter med bra resultat i mer än 20 år. På den nya etiketten kommer skalan att ändras till A-G istället för A+++- D. Att man behöver ändra skalan beror på att produkter, tack vare kraven på ekodesign och energimärkning, blivit allt mer effektiva och att den nuvarande energimärkningsskalan på så vis slagit i taket. Undersökningar visar att konsumenter är mer benägna att välja en mer energieffektiv klass på produkten om den har en annan bokstav jämfört med om det bara skiljer ett par plustecken, detta eftersom de upplever skillnaden mellan A och B som större än skillnaden mellan A+++ och A++. Med en ny etikett kan energimärkningen fortsätta att driva på produktutvecklingen och hjälpa konsumenter att jämföra och göra välgrundade och energismarta val. Det är EU som fattat beslut om den nya energimärkningen. Den nya energimärkningen kommer börja bli synlig i både fysiska butiker och i e-handeln från och med 1 mars 2021. För belysning, ljuskällor införs den nya märkningen 1 september 2021.

Vad är nytt med energimärkningen?

  • Ny skala på A-G Den nya skalan på energimärkningen blir A­G. De effektivaste produkterna kommer till en början att finnas i energiklass B eller C. Färgen på pilarna är fortsatt från grönt till rött. 
  • En QR­-kod på energimärkningen ska underlätta att direkt få mer information om produkten. Genom att skanna koden får konsumenten tillgång till den publika informationen som finns i den europeiska databasen EPREL (European Registry for Energy Labelling). Alla leverantörer måste lägga in information om de energimärkta produkter de säljer på EU­-marknaden i EPREL. 

Which labels will be new in 2021?

The introduction of the new labels will be arranged stepwise depending on the specific EU regulations. In 2021 new labels will be implemented in physical stores and online shops for the following 5 product groups:

  • Household refrigerators and freezers
  • Washing machines and washer-dryers
  • Dishwashers
  • TVs and Displays
  • Light Sources

For the product group refrigerating appliances with direct sales function (also known as commercial refrigerators and freezers) a completely new label will be implemented which however will only be relevant for the professional retail sector. This label will not be visible for domestic consumers.

For other labelled product groups like air conditioners, tumble dryers, vacuum cleaners, water heaters etc. the new labels will be implemented as soon as the relevant EU regulations will be in force.

The introduction for these product groups is expected from 2022 onwards.

Label Gallery